Szkolenia

  • prowadzenie wykładów z zakresu Prawa o ruchu drogowym w ośrodkach szkolenia kierowców
  • prowadzenie indywidualnych wykładów – korepetycji z Prawa o ruchu drogowym dla osób fizycznych
  • prowadzenie szkoleń dla firm transportowych w zakresie postępowania w razie zaistnienia wypadku na terenie kraju i zagranicy, gromadzenia niezbędnych dokumentów,