O firmie

Firma Biuro Obsługi Odszkodowań i Szkoleń PRO-SUM powstała na bazie dwudziestoletniego doświadczenia  w branży ubezpieczeniowej  w  zakresie  likwidacji  szkód  oraz  dziewiętnastoletniego w zakresie prowadzenia wykładów z Prawa o ruchu drogowym.

Motywy podjęcia działalności w tym obszarze wyniknęły z faktu, iż działania na rynku usług ubezpieczeniowych wzbudzają wielkie emocje, poczucie nierównowagi sił stron umowy ubezpieczenia, a  więc powszechne przekonanie o słabości, bezradności i prawnym osamotnieniu klienta przy potędze i domniemanej bezkarności w działaniach i decyzjach zakładów ubezpieczeń. Przy pozyskiwaniu klientów wykorzystać chciałbym odczuwalne przekonanie o zaniżaniu przez ubezpieczycieli wysokości odszkodowań oraz świadczeń,  odmowach lub ograniczaniu wypłat odszkodowań, nie uwzględnianiu wszystkich  roszczeń, a  także  wykorzystywaniu  niewiedzy  poszkodowanych  i  nie  informowaniu  ich o wszystkich możliwych do zgłoszenia roszczeniach.

Dlatego misją firmy jest niesienie pomocy poszkodowanym poprzez skompletowanie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji wyliczenie wysokości szkody oraz sprecyzowanie i uzasadnienie roszczeń, dokonanie zgłoszenia szkody, a także konsekwentne dążenie do wyegzekwowanie należnej kwoty. Ponadto przekazywanie informacji w jaki sposób należy postępować po zaistnieniu zdarzenia – wystąpieniu szkody, jak zabezpieczyć własne interesy.

Z tego względu biuro PRO-SUM oferuje bardzo  szeroki zakres usług od obsługi szkód i odszkodowań, związanymi z tym usługami techniczno – rzeczoznawczymi, do szkoleń włącznie.  W dobie informatyzacji i komputeryzacji oferujemy możliwość załatwiania prostych spraw, sporządzania pism, wydawania krótkich opinii za pomocą Internetu – poczty elektronicznej, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu.

W przypadku powierzenia sprawy uzyskania należnego odszkodowania zapewniam  profesjonalną, fachową i rzetelną obsługę  poszkodowanym bez  pobierania wstępnych  opłat, a dopiero i tylko w momencie  uzyskania odszkodowania, jako procent od przyznanej kwoty.