O mnie

Wiedzę  niezbędną  do profesjonalnego wykonywania proponowanych usług zdobyłem w czasie zajmowania przeze mnie w okresie prawie dwudziestu lat różnych stanowisk w firmie ubezpieczeniowej.

Wykonywałem oględziny, sporządzałem oceny techniczne, protokoły powypadkowe, wykonywałem kalkulacje napraw, dokonywałem wycen pojazdów. Pracowałem przez wiele lat z wykorzystaniem systemów: Audatex, Eurotax, Info-Ekspert. Zajmowałem się także likwidacją szkód osobowych zarówno z ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej jak ubezpieczeń NNW oraz szkodami majątkowymi, także z ubezpieczeń odpowiedzialności  cywilnej.  Przez wiele lat  trafiały do  mnie  wyłącznie sprawy trudne i sporne. Z tej racji znany jest mi katalog roszczeń, obowiązujące w tym zakresie przepisy, orzecznictwo, sposób dokumentowania oraz uzasadniania roszczeń, rodzaj wymaganych dokumentów. Tym samym moim atutem jest też liczba i różnorodność spraw  z  jakim  się  zetknąłem, liczba  przepisów,  orzeczeń  sądowych i  interpretacji z jakimi się zapoznałem, a także zgromadzona literatura, opinie i opracowania. Nie bez znaczenia jest także znajomość procedur stosowanych przez zakłady ubezpieczeń.

Teraz chciałbym dalej służyć swoją wiedzą oraz doświadczeniem wszystkim poszkodowanym i wszystkim tym, który potrzebują fachowego wsparcia – pomocy.

Certyfikaty i zaświadczenia: