Obsługa odszkodowań

 • dokonanie w imieniu poszkodowanego zgłoszenia wszelkiego rodzaju szkód do dowolnego ubezpieczyciela, także bezpośrednio u klienta w jego siedzibie lub miejscu zamieszkania,
 • pomoc w precyzowaniu oraz uzyskaniu odszkodowania z tytułu wszelkiego rodzaju szkód w pojazdach, mieniu, osobowych, następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • przyjmowanie, przygotowanie i kompletowanie dokumentacji oraz przekazanie jej do firm ubezpieczeniowych,
 • wykonywania oględzin uszkodzonych pojazdów i mienia, sporządzanie ocen technicznych – protokołów, wyliczania szkód,
 • wyliczanie utraconych korzyści z racji przestoju lub niemożności wykonywania pracy albo świadczenia usług
 • analizę materiału, weryfikację dokumentacji  tj. wycen, kosztorysów, wyliczeń szkód, proponowanych kwot odszkodowań,
 • analizę stanowisk firm ubezpieczeniowych odmawiających lub ograniczających wypłatę odszkodowania,
 • analizę spraw spornych dotyczących interpretacji i stosowania ustawy - Prawo
 • o ruchu drogowym,
 • przygotowywanie odwołań, precyzowanie i uzasadnianie roszczeń, opracowywanie stanowisk klienta, wyliczanie wysokości szkód,
 • obsługę szkód powstałych za granicą lub spowodowanych przez obcokrajowców
 • ustalanie zakładu ubezpieczeń sprawcy,
 • pomoc w zakresie uzyskiwania odszkodowań z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS),
 • organizację wynajmu samochodu zastępczego,
 • pomoc w zbyciu uszkodzonego pojazdu,