Opinie klientów - pomogliśmy

W ostatnim czasie mogę poszczycić się  następującymi osiągnięciami:

 • uzyskaniem dla rodziny zmarłego, w tym także dla wnuków, dodatkowo łącznie ponad 130 tys. zł
 • uzyskaniem dla rodziny zmarłego dodatkowo prawie 100 tys. zł
 • współudziale przy uzyskaniu dla poszkodowanej dodatkowo prawie 9 tys. zł  z ubezpieczenia społecznego
 • uzyskaniem dla poszkodowanego dopłaty w kwocie 6 tys. zł za naprawę zespołu pojazdów
 • uzyskaniem, po wcześniejszej odmowie, 50% odszkodowania dla poszkodowanego, który uderzył w pojazd poprzedzający
 • uzyskaniem  12 tys. świadczenia dla poszkodowanej, która doznała urazu dwóch palców podczas podłączania przyczepy do ciągnika
 • uzysakniem 7 tys. zł dla kierowcy rzeczy osobiste - zniszczone w samochodzie ciężarowym, który zapalił się z nieustalonych przyczyn
 • uzyskaniem, po wcześniejszej odmowie 9 tys. świadczenia dla poszkodowanej, która przewróciła się na oblodzonym chodniku
 • uzyskaniem 20 tys. świadczenia dla poszkodowanej, która doznała urazu nogi podczas wchodzenia do sklepu
 • uzyskaniem, po wcześniejszej dwukrotnej odmowie, 30% odszkodowania (jak na razie) dla wdowy i syna osoby, która zgineła w gospodarstwie rolnym
 • zwiększeniem dla poszkodowanego odszkodowania o około 27% z racji niewłaściwego wyliczenia wartości pozostałości
 • uzyskaniem, po wcześniejszej dwukrotnej odmowie 12,8 tys. odszkodowania za uszkodzony przez przewoźnika towar
 • uzyskaniem, po wcześniejszej odmowie 2,5 tys. odszkodowania za zwierzę, które padło w gospodarstwie rolnym
 • uzyskaniem 13,6 tys. zł  (wobec przyznanych pierwotnie 3,6 zł) dla rowerzystki potrąconej przez wycofujący z parkingu samochód
 • uzyskaniem prawie 14 tys. zł dla osoby, która spadła z przyczepy w czasie zwożenia słomy w gospodarstwie rolnym
 • uzyskaniem ponad 30 tys. zł dla osoby, która doznała złamania nogi w wyniku poślizgnięcia się na sliskim przejściu na terenie zakładu
 • uzyskaniem 18,5 tys. zł dla osoby, która doznała złamania nogi w wyniku przewrócenia się na nierównym chodniku
 • uzyskaniem, po wcześniejszej dwukrotnej odmowie 2,5 tys. odszkodowania za uszkodzony samochód, przez element, który spadł z dachu budynku
 • uzyskaniem odszkodowania za budynek uszkodzony w czasie prac drogowych
 • uzyskaniem ponad 14 tys. zł dla osoby, która przewróciła się przez leżącą gałąź
 • uzyskaniem 26 tys. zł dla osoby, która złamała rękę przy wysiadaniu z samochodu
 • uzyskaniem 6,5 tys. zł dla dziecka, które przewróciło się na sliskim chodniku przed blokiem